• ČSN EN ISO 9 001 - ČSN EN ISO 14 001 - ČSN OHSAS 18 001
VÝSTAVBA INFRASTRUKTUR A KOMUNIKACÍ
VÝSTAVBA VODOVODNÍCH ŘADŮ A VODOJEMŮ
PPO, ÚPRAVY TOKŮ A RYBNÍKŮ
KANALIZACE A ČOV
ZEMNÍ PRÁCE A DEMOLICE
DOPRAVA A MECHANIZACE
DÍLENSKÁ A OPRAVÁRENSKÁ ČINNOST

Výstavba infrastruktur a komunikací

Společnost provádí dle požadavků zadavatele veškeré činnosti spojené s požadavky na zasíťování lokalit určených k zástavbě.

více informací

Výstavba vodovodních řadů a vodojemů

Společnost provádí výstavbu vodovodních řadů již od roku 1991. Disponuje veškerým strojním vybavením ( rypadla, dopravní prostředky, fréza a řezačky na asfalt, bednění, tlakovací zařízení, hutnící technika atd. ) a pracovníky kvalifikovanými pro výstavbu následujících typů vodovodů.

více informací

Protipovodňová opatření, úpravy toků a rybníků

Společnost využívá výhradně přírodní materiály, které zapadají do okolního prostředí. Rovněž stroje pracující v blízkosti vodních toků jsou vybaveny ekologickými oleji a ..

více informací

Kanalizace, Čistírny odpadních vod

Společnost od svého vzniku provádí veškeré činnosti spojené s výstavbou kanalizací a čistíren odpadních vod.

více informací

Zemní práce a demolice

Společnost provádí a je schopna zajistit veškeré práce spojené s realizací.

více informací

Doprava a mechanizace

Vlastními dopravními prostředky a pracovními mechanismy provádíme výkopové a zemní práce, demoliční práce i s odvozem materiálu, přistavení a odvezení kontejnerů, včetně naložení.

více informací

Dílenská a opravárenská činnost

Nedílnou součástí dílenské a opravárenské činnosti je zámečnická výroba, oprava strojů a zařízení, oprava osobních a nákladních automobilů..

více informací
27
projektů s ÚSPOROU ENERGIE

Investiční záměry a svoji funkci podniku společnost projednává i z hlediska minimalizace vlivů na životní prostředí.

386
projektů celkově

Společnost se řídí politikou integrovaného systému managementu, která se zaměřuje na ochranu životního prostředí, kvalitu a dodržování BOZP.