• ČSN EN ISO 9 001 - ČSN EN ISO 14 001 - ČSN OHSAS 18 001

DVT Losinský potok ř.km 0,180-0,600 Štěnovice - oprava kamenných zdí

Stavení práce obsahovaly:
Zemní práce v korytě toku 1 390,56 m3
Odstranění sedimentů 31 m3
Ohumusování a osetí 2 690,2 m2
Zdivo z lomového kamene 390,297 m3
Nová betonová zeď 50,184 m3
Železobetonové nábřežní zdi 846,98 m3
Dlažba z lomového kamene 552,75 m2
Dlažba z betonových desek 161,2 m2
Zřízení ocelového zábradlí 378 m
Kanalizační plastové potrubí PVC DN 150-200 97,38 m

Zahájení prací: 09/2016
Ukončení prací: 09/2017
Investor: Povodí Vltavy, státní podnik
Doba výstavby: 12 měsíců
Cena: 6 977 859,72 Kč ,- Kč /bez DPH