• ČSN EN ISO 9 001 - ČSN EN ISO 14 001 - ČSN OHSAS 18 001

Společnost provádí a je schopna zajistit veškeré práce spojené s realizací:

  • • zemních prácí
  • • jeřábových prácí
  • • demoličních prácí včetně recyklace
  • • vnitrostátní dopravy
  • • dopravy nadměrných nákladů
  • • frézování komunikací včetně odvozu a likvidace

Nedílnou součástí prací dopravy a mechanizace je:

  • • zámečnická výroba
  • • opravy strojů a zařízení
  • • opravy osobních a nákladních automobilů