• ČSN EN ISO 9 001 - ČSN EN ISO 14 001 - ČSN OHSAS 18 001

Zemní práce a demolice

Společnost provádí a je schopna zajistit veškeré práce spojené s realizací.

Více

PPO, úpravy toků a rybníků

Společnost využívá výhradně přírodní materiály, které zapadají do okolního prostředí.

Více

Kanalizace a ČOV

Společnost provádí veškeré činnosti spojené s výstavbou kanalizací a čistíren odpadních vod.

Více

Výstavba infrastuktur
a komunikací

Společnost provádí
dle požadavků zadavatele veškeré činnosti spojené s požadavky na zasíťování lokalit určených k zástavbě.

Více

Výstavba vodovodních řadů a vodojemů

Společnost provádí výstavbu vodovodních řadů. Disponuje veškerým strojním vybavením a pracovníky kvalifikovanými pro výstavbu následujících typů vodovodů.

Více

Doprava
a mechanizace

Vlastními dopravními prostředky a pracovními mechanismy provádíme výkopové a zemní práce, demoliční práce i s odvozem materiálu, přistavení a odvezení kontejnerů, včetně naložení.

Více

Dílenská
a opravárenská činnost

Nedílnou součástí dílenské a opravárenské činnosti je zámečnická výroba, oprava strojů a zařízení, oprava osobních a nákladních automobilů.

Více