• ČSN EN ISO 9 001 - ČSN EN ISO 14 001 - ČSN OHSAS 18 001

Společnost provádí a je vybavena na veškeré práce spojené s realizací:

  • • výstavby a obnovování rybníků
  • • výstavby a obnovování mokřadů a biokoridorů
  • • čištění a úprav řek, potoků a náhonů


Při provádění těchto staveb se společnost zaměřuje na minimální negativní dopad na životní prostředí během vlastní realizace stavby. Mezi priority společnosti patří z hledisko u těchto realizovaných ekologických staveb maximálního kladného dopadu na životní prostředí ve všech jeho složkách.

Společnost využívá výhradně přírodní materiály, které zapadají do okolního prostředí:

  • • žulový přírodní kámen
  • • dřevo
  • • drcené přírodní kamenivo
  • • vegetační opevnění
  • • biorohože


Rovněž stroje pracující v blízkosti vodních toků jsou vybaveny ekologickými oleji a pro případ ekologické havárie je každý stroj vybaven havarijní soupravou na její likvidaci. Tyto stavby jsou řízeny a prováděny zkušenými zaměstnanci, kteří v tomto oboru mají dlouholeté zkušenosti a praxi. Mnoho staveb realizovaných naší společností patří k významným prvkům životního prostředí a přispěly ke značnému zlepšení stavu přírody a krajiny.