• ČSN EN ISO 9 001 - ČSN EN ISO 14 001 - ČSN OHSAS 18 001

Společnost provádí dle požadavků zadavatele veškeré činnosti spojené s požadavky na zasíťování lokalit určených k zástavbě:

 • • jednotná kanalizace včetně domovních přípojek a revizních šachet
 • • domovní čistírny odpadních vod
 • • přečerpávací stanice
 • • vodovod včetně domovních přípojek a vodoměrných šachet
 • • plynovod včetně domovních přípojek
 • • veřejné osvětlení
 • • rozvody elektro
 • • rozvody komunikačních technologií
 • • komunikace
 • • terénní a sadové úpravy
 • • pilířky pro osazení hlavních uzávěrů a měření


Použité materiály vzhledem k napojení infrastruktur na již existující sítě splňují veškeré požadavky provozovatele sítí. V případě komunikací, sadových úprav splňují požadavky zadavatele nebo korespondují s již vybudovanou infrastrukturou města či obce.