• ČSN EN ISO 9 001 - ČSN EN ISO 14 001 - ČSN OHSAS 18 001

Nýřany - Zbůch - Skupinový vodovod

Výstavba vodovodního řadu v celkové délce 8.786m z trubního materiálu tvárná litina DN 300, DN 350, DN 400.

Trasa vodovodního řadu vedla v extravilánu od obce Vejprnice do vodojemu Pankrác a z vodojemu Pankrác do vodojemu Zbůch.

Zahájení prací: 01/2011
Ukončení prací: 05/2013
Investor: Vodárenská a kanalizační a.s.
Doba výstavby: 28 měsíců
Cena: 69 592 507,- Kč /bez DPH/