• ČSN EN ISO 9 001 - ČSN EN ISO 14 001 - ČSN OHSAS 18 001

Ochranná hráz Dýšina - Nová Huť, Klabava - ř.km 7,104 - 8,383

Cílem stavby je ochrana ohrožené části obce Dýšina - Nová Huť před povodňovými průtoky a to až do Q100.

V rámci stavby byla realizována zemní protipovodňová hráz délky 920m, průměrné výšky 2,60m, se šířkou v koruně 3,0m, se zřízením opevnění návodního límce pohozem z lomového kamene tl. 600mm do patky z lomového kamene. Součástí protipovodňové hráze je rovněž gabionová stěna dl. 150m s objektem schodišť pro každou nemovitost. Dále byly realizovány objekty na brodu a náhonu mlýna.Brod byl zajištěn osazením jednokřídlých otočných protipovodňových vrat o rozměrech 4,0 x 3,3m, náhon mlýna je zajištěn proti přítoku povodňových průtoku a zároveň zpětnému vzdutí při velkých vodách objekty stavidel na přítoku náhonu do obce a odtoku náhonu ze mlýna. Jedná se o dva stavidlové objekty o dvou polích osazených do oboustranných betonových zdí se zpevněním dna dlažbou z lomového kamene.Stavba obsahuje celou řadu dalších objektů jako asfaltovou komunikaci, oplocení vč. vrat a vrátek, drenážní systém hráze vč. výustních objektů. V rámci stavby byly provedeny náhradní výsadby zeleně.

Zahájení prací: 3/2012
Ukončení prací: 5/2013
Investor: Povodí Vltavy s.p.
Doba výstavby: 15 měsíců
Cena: 17 605 247,- Kč /bez DPH/