• ČSN EN ISO 9 001 - ČSN EN ISO 14 001 - ČSN OHSAS 18 001

Vodárenský soubor Plzeň Lobzy - výtlačný řad DN 600

Stavební práce obsahovaly provedení výtlačného řadu z tvárné litiny DN 600 o celkové délce 4 754 m. Součástí stavby byly tři protlaky pod komunikacemi a jeden protlak pod železniční tratí Plzeň - České Budějovice. Profil těchto protlaků byl DN 1000.

Stavba zahrnovala též schybku pod řekou Úslavou (2 ramena DN 400). Převážná část trasy vedla bermou řeky Úslavy tj. za ztížených výkopových podmínek, kdy potrubí bylo pokládáno pod hladinou vody.

Zahájení prací: 10/2006
Ukončení prací: 01/2008
Investor: Magistrát města Plzně, odbor investic
Doba výstavby: 15 měsíců
Cena: 105 684 520,- Kč /bez DPH/