• ČSN EN ISO 9 001 - ČSN EN ISO 14 001 - ČSN OHSAS 18 001

Plzeň - Čistá Berounka - etapa II. podprojekt B

Projekt zahrnoval:
Úslavský kanalizační sběrač - pažené úseky
Napojení na stávající kanalizaci
Napojení Lobez - pravý břeh
Provozní vodovod
Přívodní stoka do RN
Odpad z RN

Zahájení prací: 04/2012
Ukončení prací: 08/2013
Investor: Sdružení Čistá Berounka - Projekt B
(EUROVIA CS, a.s., závod Plzeň, HOTCHTIEF CZ, a.s. a STREICHER, spol. s r.o.)
Doba výstavby: 16 měsíc
Cena: 45 524 089,- Kč /bez DPH/