• ČSN EN ISO 9 001 - ČSN EN ISO 14 001 - ČSN OHSAS 18 001

Plzeň, Jateční - Retenční stoka DN 1400 (2012)

Účelem realizace stavebního objektu v areálu ČOV je odvedení odpadních vod z odlehčovací komory při zvýšených průtocích do nově vybudované retenční nádrže.Materiál: tvárná litina DN 1400
Celková délka: 121m

Zahájení prací: 15. 10. 2012
Ukončení prací: 15. 12. 2012
Investor: Sdružení Čistá Berounka
Doba výstavby: 2 měsíce
Cena: 8 672 824,- Kč /bez DPH/