• ČSN EN ISO 9 001 - ČSN EN ISO 14 001 - ČSN OHSAS 18 001

ÚVV III - ČSSV - obnova výtlačného potrubí surové vody

Obnova výtlačného potrubí surové vody z trubního materiálu tvárná litina DN 1000 v celkové délce 326m.

Zahájení prací: 07/2014
Ukončení prací: 06/2015
Investor: Vodárna Plzeň a.s.
Doba výstavby: 11 měsíců
Cena: 19 156 363,- Kč /bez DPH/