• ČSN EN ISO 9 001 - ČSN EN ISO 14 001 - ČSN OHSAS 18 001

Revitalizace Rakovského potoka včetně povodňového parku Šťáhlavská v Rokycanech

Cílem stavby je úprava Rakovského potoka a jeho nejbližšího okolí tak, aby byla splněna protipovodňová i rekreační funkce vzniklého parku.

V rámci stavby bylo revitalizováno koryto Rakovského potoka v délce 538 m, bylo vytvořeno meandrující přirozené koryto s tůněmi a rozsáhlou bermou, která v případě zvýšených průtoků bude bezpečně odvádět povodńové průtoky.

Dále byly upravrny a zatravněny okolní plochy, vybudována síť chodníčků, svah pro sáňkování, byly osazeny lavičky, piknikové stoly, houpací sítě, lanová pyramida, lávky a lanový mostek přes koryto potoka, bylo vysazeno více než 70 stromů a přes 100 keřů, které tvoří novou parkovou úpravu. Během stavby byla rozprostřena ornice a založeny trávníky.

Výstavba zahrnovala specializovaný záchranný přenos raků odborně způsobilou osobou.

Zahájení prací: 09/2014
Ukončení prací: 10/2015
Investor: město Rokycany
Doba výstavby: 14 měsíců
Cena: 15 657 445,- Kč /bez DPH/