• ČSN EN ISO 9 001 - ČSN EN ISO 14 001 - ČSN OHSAS 18 001

Plzeň - Úslavský sběrač, Čistá Berounka etapa II. (2012)

Účelem výstavby jednotného kanalizačního sběrače bylo odkanalizování celého území zástavby městské části Lobzy a Božkov tak, aby bylo zajištěno odvedení jednotných odpadních vod ze stávající zástavby do městské kanalizace a následně na městskou ČOV.
Výstavbou kanalizace se vyřešil základní požadavek na odkanalizování těch částí Lobez a Božkova, kde ještě není veřejná kanalizace vybudovánanebo jsou odpadní vody přečerpávány. Trasa kanalizace je vedena převážně v nebo podél veřejných komunikacích, na velkéčásti trasy v souběhu s řekou Úslavou.

Úslavský sběrač - pažené úseky - 2.část
KT - DN 1000 - 680,85m
KT - DN 800 - 283,20m
KT - DN 600 - 2x 65m (křížení řeky Úslavy)
Pažené úseky 2.část celkem - 1029,05m sběrače, potrubí (včetně zdvojení) 1094,05m

Zahájení prací: 23. 4. 2012
Ukončení prací: 28. 10. 2013
Investor: Sdružení Čistá Berounka
Doba výstavby: 18 měsíců
Cena: 28 150 429,- Kč /bez DPH/