• ČSN EN ISO 9 001 - ČSN EN ISO 14 001 - ČSN OHSAS 18 001

Senecký rybník (2017) - Oprava návodního líce hráze Seneckého rybníka

Stavení práce obsahovaly:
Odbahnění 9 360 m3
Rozprostření ornice a osetí 2 606 m2
Zához z lomového kamene 741,6 m3
Zřízení plochy ze silničních panelů 60 m2

Zahájení prací: 9/2017
Ukončení prací: 05/2018
Investor: Plzeň, statutární město
Doba výstavby: 8 měsíců
Cena: 4 566 160,- Kč bez DPH