• ČSN EN ISO 9 001 - ČSN EN ISO 14 001 - ČSN OHSAS 18 001

Výtlačný řad - ČS Úhlavská - Starý Plzenec - 1.část - DSP II.etapa

Stavba II.etapy představuje celkem 5 stavebních objektů. Z toho S01 - S04 se týká vlastní rekonstrukce výtlačného řadu o celkové délce 1930m a S02a související investice - výměny rozvodné sítě v ul. Plzeňská cesta - délka 200m.

Materiál:
LTH DN 500 - PN 16 z tvárné litiny s vnitřní cementovou vystýlkou - délka 1930m
LTH DN 100 - PN 10 - délka 200m

Potrubí je zajištěno proti hydraulickým silám pomocí zámkových spojů v hrdlech. Ve výškových lomech jsou osazeny podzemní odvzdušňovací soupravy, v nejnižších místech odkalovací potrubí nebo hydrant pro možnost odkalení.

Na vodovodních řadech jsou osazena vodárenská šoupata DN 500, PN 16 sloužící k uzavírání kratších úseků řadu. Celkem 3ks.

Zahájení prací: 08/2010
Ukončení prací: 04/2011
Investor: Vodárna Plzeň a.s.
Doba výstavby: 8 měsíců
Cena: 35 900 000,- Kč /bez DPH/