• ČSN EN ISO 9 001 - ČSN EN ISO 14 001 - ČSN OHSAS 18 001

Letiny - kanalizace a ČOV (2015)

Stavení práce obsahovaly:
Výstavbu ČOV pro 705 EO
Výstavbu zpevněných ploch a příjezdové komunikace o celkové výměře 1 514 m2
Výstavbu kanalizačních řadů z trubního materiálu PP UR2 DN 250-300 v celkové délce 5 848m včetně přípojek DN 150 v délce 907m
Výstavbu výtlačného řadu z trubního materiálu PEHD d 90 v celkové délce 289m
Výstavbu vodovodní přípojky z trubního materiálu PEHD d 32 v celkové délce 180m
Výstavbu vodovodního řadu z trubního materiálu PEHD d 90 v celkové délce 164m
Výstavbu přípojky NN v celkové délce 280m
Výstavbu ČSOV
Výstavbu oplocení a teréní úpravy

Zahájení prací: 05/2014
Ukončení prací: 06/2016
Investor: Obec Letiny
Doba výstavby: 13 měsíců
Cena: 40 666 327,- Kč /bez DPH/