Společnost provádí a je schopna zajistit veškeré práce spojené s realizací: 

  • zemních prácí
  • jeřábových prácí
  • demoličních prácí včetně recyklace
  • vnitrostátní dopravy
  • dopravy nadměrných nákladů
  • frézování komunikací včetně odvozu a likvidace

Nedílnou součástí prací dopravy a mechanizace je: 

  • zámečnická výroba
  • opravy strojů a zařízení
  • opravy osobních a nákladních automobilů