Společnost provádí dle požadavků zadavatele veškeré činnosti spojené s požadavky na zasíťování lokalit určených k zástavbě:

 • jednotná kanalizace včetně domovních přípojek a revizních šachet
 • domovní čistírny odpadních vod
 • přečerpávací stanice
 • vodovod včetně domovních přípojek a vodoměrných šachet
 • plynovod včetně domovních přípojek
 • veřejné osvětlení
 • rozvody elektro
 • rozvody komunikačních technologií
 • komunikace
 • terénní a sadové úpravy
 • pilířky pro osazení hlavních uzávěrů a měření

Použité materiály vzhledem k napojení infrastruktur na již existující sítě splňují veškeré požadavky provozovatele sítí. V případě komunikací, sadových úprav splňují požadavky zadavatele nebo korespondují s již vybudovanou infrastrukturou města či obce.