Společnost provádí výstavbu vodovodních řadů již od roku 1991. Disponuje veškerým strojním vybavením ( rypadla, dopravní prostředky, fréza a řezačky na asfalt, bednění, tlakovací zařízení, hutnící technika atd. ) a pracovníky kvalifikovanými pro výstavbu následujících typů vodovodů:

  • vodovodní zásobovací řady až do DN 1000
  • zásobovací řady ve městech a obcích
  • domovní přípojky od DN 32 včetně vodoměrných šachet
  • vodojemy včetně technologického vystrojení
  • úpravny vody včetně technologického vystrojení

Použitý trubní materiál odpovídá vysokým požadavkům na kvalitu přiváděné vody, používaných provozních tlaků v potrubí, uložení v různých hloubkách a druzích materiálu.

Převážná část realizovaných staveb byla za použití následujících materiálů:

  • litina s cementovou výstelkou
  • PVC, PP, HDPE
  • Sklolaminát
  • armatury vodovodního potrubí s požadovanými parametry

Stavby jsou řízeny a prováděny zkušenými zaměstnanci s dlouholetými zkušenostmi v oboru. Stavby realizované naší společností přispěly ke zlepšení kvality a množství dodávané vody pro potřebu měst a obcí.