• Velký bolevecký rybník - úprava břehu

  Velký bolevecký rybník - úprava břehu

  Práce na úpravě břehu Velkého boleveckého rybníka zahrnovaly opevnění břehu lomovým kamenem, vybudování přístupů do vody, schodišť, mola a pláží, přístupových chodníků aj.

 • Greenways Plzeň

  Greenways Plzeň

  Cyklostezka, úsek sv. Jiří - Chrástecká a úsek Lobzy - Střelnice

 • Čistá Berounka - etapa II. - Úslavský kanalizační sběrač

  Čistá Berounka - etapa II. - Úslavský kanalizační sběrač

  Účelem výstavby jednotného kanalizačního sběrače bylo odkanalizování celého území zástavby městské části Lobzy a Božkov tak, aby bylo zajištěno odvedení jednotných odpadních vod ze stávající zástavby do městské kanalizace a následně na městskou ČOV.

 • PPO Litavka - úsek Králův Dvůr

  PPO Litavka - úsek Králův Dvůr - ř. km 2.828 - 5.821

  Cílem stavby je ochrana ohrožené části města Králův Dvůr před povodňovými průtoky a to až do Q100.

 • Výstavba vodojemu Zruč - Senec

  Výstavba vodojemu Zruč - Senec

 • Vodárenský soubor Plzeň Lobzy - výtlačný řad DN 600

  Vodárenský soubor Plzeň Lobzy - výtlačný řad DN 600

  Převážná část trasy vedla bermou řeky Úslavy tj. za ztížených výkopových podmínek, kdy potrubí bylo pokládáno pod hladinou vody.

 • Švihov - kanalizace a ČOV

  Švihov - kanalizace a ČOV

  Za 4 měsíce byla postavena ČOV pro 1700 ekvivalentních obyvatel a položeno 7112,5 m gravitační kanalizace DN 300-400, materiál Pragma Sn8a 1 767 m výtlačných řadů DN 90-110 z PE.

 • Plzeň, Berounka - komplexní opatření v Roudné

  Plzeň, Berounka - komplexní opatření v Roudné

  Realizována byla přeložka koryta řeky a nahrazení prudkého meandru plynulým obloukem délky 268 m, šířky 25m, přehrazení a zaslepení stávajícího koryta. Nové i stávající koryto je opevněno stabilizačními prahy a těžkým kamenným záhozem.