Společnost od svého vzniku provádí veškeré činnosti spojené s výstavbou kanalizací a čistíren odpadních vod:

 • výstavba nových čistíren odpadních vod včetně technologie
 • rekonstrukce a intenzifikace stávajících čistíren odpadních vod včetně technologie
 • gravitační kanalizační řady ukládané do výkopů DN 100 - DN 1600
 • rekonstrukce kanalizace bezvýkopovou technologií
 • výtlačné kanalizační řady včetně čerpacích stanic
 • kanalizační řady velkých profilů využívané jako retenční stoky
 • výstavba všech objektů na stokách: šachty, spadiště, odlehčovací komory, odlučovače ropných látek nebo tuků, měrné objekty
 • včetně osazení Parschalova žlabu, retenční nádrže, šachty s vírovými ventily a česlemi atd.
 • přepojování stávajících kanalizačních přípojek
 • výstavba nových kanalizačních přípojek včetně revizních šachet
 • odvodňovací systémy
 • drenáže
 • zaměření skutečného provedení, realizační dokumentace

Použité trubní materiály splňují veškeré požadavky buď zadavatele nebo budoucího provozovatele kanalizační sítě nebo čistírny odpadních vod:

 • PVC, PP, HDPE
 • kamenina
 • beton a železobeton
 • litina
 • sklolaminát

Tyto stavby jsou řízeny a prováděny zkušenými zaměstnanci, kteří v tomto oboru mají dlouholeté zkušenosti a praxi. Stavby realizované naší společností přispěly ke zlepšení životního prostředí zejména v oblasti čistoty vodních toků a patří k významným příspěvkům do oblasti životního prostředí.