V roce 2018 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0012736:

„Energetické úspory v lomu Nebílovský Borek“


Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na dosažení úspor energie v těžebním procesu díky výměně energeticky náročných technologií za úspornější verze. V rámci projektu se plánuje výměna dvou rypadel, dvou lomových sklápěčů Tatra 815 a jednoho nakladače. Místem realizace projektu je kamenolom Nebílovský Borek.
Terex TA300 3 nahledProjekt řeší problém vysoké energetické náročnosti při těžbě nerostných surovin a neefektivní využití stávajících technologií, kdy v přepočtu na vytěženou tunu materiálu je efektivita velice nízká a ohrožuje konkurenceschopnost produktů, které musí respektovat nákladovou tvorbu ceny. Cílem projektu je především dosažení úspor energie ve zpracovatelském procesu, a to prostřednictvím pořízení moderních strojů, které mají na jedné straně vyšší základní účinnost motorových jednotek a minimalizované ztráty v převodech motor-> hydraulika, na straně druhé bude umožněna plynulá regulace výkonu podle skutečné hmotnosti manipulovaného materiálu.
V důsledku projektu je očekáváno zefektivnění celého zpracovatelského procesu především na straně spotřeby primární energie (motorové nafty) a to při zachování stávajícího objemu vytěženého materiálu. Budou tedy sníženy jednotkové variabilní náklady na hmotnostní jednotku vyrobené produkce, ať již žulových kostek, nebo drceného štěrku.
Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2019.

logo eu efrrop 2

Terex TA300 1 nahled

bagr Kobelco 210 nahled bagr Kobelco 210 nahled